Facebook LookaLike Sayesinde Daha Fazla Kullanıcıya Ulaşmak İster Misiniz?

İşletmelerin hali hazırda mevcut hedef kitlesini genişletmesinin daha kolay ve anlaşılır yolları bulunmaktadır. Reklamlarının daha verimli bir şekilde kullanabilmesi için başvurabileceği bir yöntem var. Etkileşimde en önemli basamaklarımızdan biri olan ‘’benzer kitle’’ oluşturarak, daha fazla aksiyon alınabilmektedir.  Benzer kitleyi oluştururken, daha verimli aksiyon alabilmek amacıyla seçtiğiniz ülkede aktif bir rol oynayabilmesi amacıyla kaynak hedef kitlenizden 100 kişi seçilmelidir. Bununla birlikte, işletmenizin hedef kitlesini genişletmek amacıyla, farklı ülkelerde ki benzer kitlelere de ulaşım sağlanabilmektedir.

Facebook Lookalike Kitlesi Kimlerden Oluşur?

Benzer kitle oluştururken temelde ana hedef kitleniz (piksel verileri, demografik veriler gibi) kaynak alınmaktadır. Böylece ulaşmak istediğiniz kullanıcılar, belirli ülkedeki benzer nitelikte kullanıcıların verilerine göre hareket edilmektedir. Çünkü, Facebook platformunda benzer kullanıcıların temel bilgileri, demografik özellikleri baz alınarak bir hedefleme oluşturulmaktadır.

Yeni Kullanıcılara Erişim Kolaylığı

Bu oluşumla birlikte, ideal müşterilerinizi en etkili şekilde bulabilir ve hedef kitlenizi genişletebilirsiniz. Facebook platformu içerisinden çok daha verim elde etmek, ölçümleme yapmak ve erişiminizi arttırmak istiyorsanız, Facebook Lookalike ‘’Benzer Kitle’’ erişimi ile yeni kullanıcılara ulaşılabilmektedir.

Benzer hedef kitlesi oluşturulabilmesi için, herhangi bir ürün yüklediğinizi düşünün. Bu ürünü satın alan kişilerin verilerinden yola çıkarak benzer bir kitle oluşturulmaktadır. Fakat yukarıda ki resimde gördüğünüz Hedef Kitle Büyüklüğü seçeneğini 1 ile 10 arası bir yüzde değeri mevcut.

Neden düşük bir eşleşmeyi tercih etmeliyiz?  

Bu noktada, benzer hedef kitlenizi yakalayabilmek amacıyla seçeneğimizi düşük yaparak mevcut hedef kitlemizden uzaklaşmamak çok önemlidir. Benzer hedef kitlenizin, kaynak hedef kitlenize daha yakın bir eşleşme sağlaması sonucunda verimliliği daha etkili hale getirebilmektedir. Şu unutulmamalıdır ki, benzer hedef kitle oluştururken tüm kullanıcıları hedeflemiyoruz. Fakat, yüksek yüzde kullanımı ile yüksek erişim potansiyeli olabileceği düşünülse de benzer hedef kitle ile mevcut hedef kitle arasında ”benzerlik” azaldığından dolayı etkili bir sonuç alınamamaktadır. Reklamlarımız için uygun bir hedefleme gerçekleştirirsek, işletmeniz için olumlu sonuçları kısa vadede elde edebiliriz.

En iyi mevcut kitlemizden oluşan bir hedefleme ile benzer kitle arasında bir bağ kurularak reklamlardan çok daha fazla verimli sonuç alınabilmektedir. Bundan dolayı, küçük hedef kitle tercihleri yapılması, işletmeniz için daha yararlı bir sonuç sunabilmektedir.

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teklif Alın