Influencer Marketing Ajansı

Influencer Marketing Nedir?

Günümüz de yeni medya dünyasında influencer, sosyal medya kanallarında belirli bir güce ve popülerliğe sahip olan, hitap ettiği takipçi kitlesini etkileyen bilirkişidir.

Bu bilirkişi konumlandırmasını influencer’ın kendisi değil, onun deneyim ve paylaşımlarının samimiyetine güvenip inanan takipçi kitlesi yapar.

Influencer ünlü bir kişi, internet fenomeni, blogger, Youtube vloggerı ya da Instagram ünlüsü olabilir. Bu kişilerin sadık bir takipçi kitlesi vardır ve bu kitle influencer’ın deneyimlerinden faydalanır, paylaşımlarına güvenir, inanır ve benimser.

Influncer marketing, gücünü 3 kaynaktan alır:

  1. Sosyal erişim: Influencer’lar sosyal medya kanalları ile milyonlarca kişiye ulaşabilirler.
  2. Orjinal içerik:  Orjinal içerik Influencer’lar için önemlidir. Influencer’lar orjinal, etkileyici, sıradışı içerikler üretirler.
  3. Tüketici güveni: Influencer’lar dinleyici kitlesi ile güçlü ilişkiler inşa eder; takipçileri influencer’ların fikirlerine güvenir.

Influencer Marketing Adımları Nelerdir?

Influencer pazarlamasında 4 aşamada ilerlenir:

  1. Erişim: Marka kendisini temsil edecek en doğru influencer’ı sosyal medya dağıtım kanalları aracılığıyla seçer. Influencer kendi alanında uzman kişidir. Markalar hedef müşteri grubuna influencer’lar ile erişerek, ürün ve servislerine dair istenilen satın alma davranışlarını gerçekleştirmelerini sağlarlar.
  2. Eylem: Markalar influencer’lar aracılığıyla ikincil pazarlama kampanyası oluştururlar. Influencer gerçek hayat senaryolarına uygun problem çözümlerinde markanın ürün ve servislerini deneyimleyip dürüst bir bakış açısıyla tanıtırken, takipçilerinden yorum yapmalarını ister. 
  3. Etkileşim: Güçlü müşteri ilişkileri inşa etmek önemlidir. Influencer’lar ilk müşterileri ürün ve markanın sadık müşterisine dönüştürmelidir. Sarsılmaz bir sadakatin oluşması tüketicinin influencer’a olan bağına, güvenine ve ne kadar sadık bir takipçi olduğuna bağlıdır. Influencer, markanın arzu edilen profili doğal ve tutkulu bir şekilde temsil edebilmelidir. 

Influencer Marketing’in Markanıza Katkısı

Influencer marketing stratejisinde dijital dünyanın yeni kanaat önderlerinin gücünden faydalanılarak, markanızın hedef kitlesinin istenilen tüketim davranışlarını gerçekleştirmesi sağlanabilir.

Güven ve samimiyet üzerine kurulmuş bu ilişki, özellikle sosyal medya üzerinde vakit geçiren Z kuşağı için, geleneksel pazarlama yöntemlerinden daha kalıcı ve satışa odaklı etkili yaratacaktır.

Bu güç gerçek mi ?

 

Tüketicilerin% 92’si , ağızdan ağza tavsiyeye diğer reklam türlerine göre daha fazla güvendiklerini söylüyor. Ağızdan ağıza bilgi bilgisini ücretli televizyon, dergi ve gazete reklamlarına göre öncelik sırasına koymamızın genel bir değişiminin parçası ve bu gayri resmi marka elçilerinin gücünü göz ardı etmek zor. Influencer marketing, şirketlere sosyal kanıtların gücünden yararlanma fırsatı verirken, büyük bir takipçi kitlesi sahip olan markalara güveniyor.