Dijital Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Bir marka için dijital pazarlama çizelgesi oluşturmak, ilk başta markayı tanımaktan geçer. Birçok marka vardır ve markaların hizmet alanları ve hedefleri ortak değildir, her marka için ayrı bir hedef ve ayrı bir strateji belirlenmelidir. Her marka kendi içinde özeldir.

Dijital pazarlama stratejinizi oluştururken odaklanmanız gereken en önemli nokta ise; hedef kitlenizin alışveriş alışkanlıkları, ihtiyaç ve ilgi alanlarını takip edip veri elde etmek ve elde ettiğiniz verileri aktif bir şekilde kullanmaktır.

Markanıza bağlı olarak dijital pazarlama planları birden fazla adımı içerebilir ve satışa göre bu adımlar değişiklik gösterebilir. Müşterinin markayla tanışmasından başlar ve markadan hizmet aldığı sürece kadar süren dijital pazarlama stratejilerine yer vermektedir.

Bir dijital pazarlama stratejisi için bu adımları markaların yapısına göre uyarlamak gerekir.

Bu adımlar;

*Markayı Tanımlayın

İlk adım markanın online ve offline alanlarda tanımak gerekiyor. İlk olarak ne satacağınızı bilmelisiniz ondan sonra kime satacağınızı belirlemelisiniz. Dijital pazarlama planlarının son adımı satın almadır. Satın almayı gerçekleştiremezseniz, bir strateji oluşturmanın anlamı da kalmaz. Dijital Pazarlama stratejileri markaya özel olmalıdır.

Bir markayı tanımak için SWOT Analizi yapmak gerekmektedir. SWOT Analizinde bir şirketi zayıf ve güçlü yönleriyle tanırız.

Strengths = Güçlü Yönler

Weaknesses = Zayıf Yönler

Oppotunities = Fırsatlar

Threats = Tehditler

*Dijital Pazarlama Hedeflerinizi Belirleyin

Yerinizi belirledikten ve hakkındaki analizleri inceledikten sonra gruplandırma yapılmalıdır. Bu gruplandırma; markanızın belirli hedeflerini, ölçülebilirliğini, hedefe götüren adımları ve bir zaman aralığını içermelidir. Bir dijital pazarlama planında SMART tekniği kullanırsanız bütün adımları ön görmemizi sağlar. Hedefi tanımamızda SMART tekniği oldukça önemlidir.

Specific = Belirli
Measurable = Ölçülebilir
Attainable = Ulaşılabilir, başarılabilir
Relevant = Sonuç Odaklı
Timely = Zaman Odaklı

*Hedef Kitle Oluşturun

Bir pazarlama gerçekleştirebilmek için sürecin sonunda bir satın alan olması gerekmektedir. Doğru bir dijital pazarlama stratejisi de doğru satın alanı bulmak demektir. Önemli olan hizmete veya ürüne ihtiyacı olan kişi ve kişilere ulaşabilmektir.

Hedef kitle oluşturmak detaylı bir süreçtir. Kişilerin demografik bilgileri, konumu, ilgi alanları gibi birçok metriği göz önünde bulundurmalı ve hedef kitleler gruplandırılmalıdır. Oluşturduğunuz birkaç farklı hedef kitle üzerinde reklam çalışmaları gerçekleştirilmeli ve hangi hedef kitle sizin stratejinize doğru cevabı veriyorsa o hedef kitle üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

*Konumlandırma Yapın

Bir dijital pazarlama ağında nerelerde bulunacağınız ile ilgili bir plan belirlemelisiniz. Sosyal medyada mı etkin olmak istiyorum? Blog yazıları ile müşteriyi bilgilendirmek istiyorum? E-mail pazarlaması ile müşterimi ölçmek istiyorum?

Bu soruların cevapları ve cevaplara göre konumlandırma yapabilirsiniz. Nereye yoğunlaşmak istediğinizle ilgili detayları size yol gösterebilir. Hizmetinizin hangi dijital pazarlama kanalına daha uygun olduğunu analiz edebilirsiniz.

*İçerik Stratejisi Oluşturun

Görsel, video ve içeriklerden oluşur. Bu öğeler ise aranabilen kelimeler ile bağlantılıdır. Bir potansiyel müşteri grubuna ulaşabilmek için ihtiyaçları olan bir kelime öbeğini araştırılmalı, dikkatlerini çekebilecek bir görsel belirlenmeli ve 5 saniye sonra durdurulmayacak bir video tasarlanmalıdır.

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teklif Alın