Sosyal Medya Ve Pazarlama Arasındaki İlişki

Teknolojinin hızla gelişmesi ile sosyal medya kullanımı da gün geçtikçe artmaktadır. Şirketler ve kurumlar; Instagram, Facebook, Twitter başta olmak üzere sosyal mecralar aracılığıyla iletişim, satış, reklam ve pazarlama olanaklarını da arttırmaktadırlar. Kısacası sosyal medya; bireyden topluma bir iletişim ve etkileşim ağı olarak pazarlama ve dijital pazarlama alanlarında oldukça önemli bir konuma sahiptir.

İnsanlar eski çağlardan beri teknolojiyi ve onun getirdiği yenilikleri her daim benimsemiş ve teknolojinin yararlarından daima faydalanmışlardır. Günümüze geldiğimizde ise iletişim ve teknoloji kullanımı bir hayli artmış bu da kitlelerin; iletişim ve teknoloji aracılığıyla yeni arayışlara yönelmesini sağlamıştır.

2000’li yıllardan itibaren başlayan sosyal medya kullanımıyla insanlar duygularını, düşüncelerini, imkânlarını, önerilerini ve eleştirilerini rahatlıkla ve direkt olarak dile getirebilmeye başlamıştır. Bu da sosyal medyanın; güçlü bir iletişim ağı olmasının önünü açmıştır.

Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi ve sosyal medyaya olan ilgi artmasıyla, insanlar hem dijital ortamda sosyalleşmekte hem de reklam ve pazarlama etkinlikleri için kendilerine uygun ortamı bulabilmektedir. Bunun devamında insanlar yeni fikirler üretmekle kalmayı bu fikirleri internet ortamında daha doğrusu sosyal ağlarda sunmaya başlamışlardır. Ayrıca satış yapmak istedikleri herhangi bir malı ya da hizmeti de yine internet ortamında sunabilmişlerdir.

Pazarlamada Yeni Çağ Başlamıştır

Satış ve pazarlamanın yeni alanı da bu şekilde ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle sosyal ağlarda her geçen gün artan şirket sayfaları, marka tanıtımları, metin yazıları ile dijital pazarlama adlı yeni bir pazarlama alanı oluşmuştur. Diğer bir ifadeyle pazarlamada yeni bir çağ başlamıştır.

İşletmelerin internet aracılığıyla geliştirdikleri reklam, online satış, tanıtım, pr gibi yöntemler pazarlamayı yeni döneme adapte edebilmiş ve iletişim konusunda da bir adım öteye taşımıştır. Bu yazı da ise sosyal medya ve pazarlama arasındaki ilişkiye dair kapsamlı bir değerlendirmede bulunacağız. Ve öncelikle “Sosyal Medya Ve İletişim” konusuna değineceğiz.

Sosyal Medya ve İletişim

İnsanlar artık günün büyük bir kısmını sosyal medyada geçiriyor. Öyle ki; iletişim, alışveriş, sipariş, satın alma, araştırma, güncel trendleri takip etme vs. gibi aksiyonlar artık sosyal medyada gerçekleşiyor. Ayrıca sosyal medya sayesinde tüm bunlar sürekli ve çok daha kolay bir hale gelmiştir. Öte yandan bir şirketin bir ürünü veya fikri tüketiciye iletebilmesi de yine sosyal ağlar sayesinde oldukça kolaylaşmıştır. Bu durum aynı zamanda pazarlama için daha verimli bir alanın oluşmasını da sağlamıştır.

Sosyal Medya Ve Pazarlama Arasındaki İlişki

Sosyal medyanın amaçlarından en önemlisi; yüksek derecede paylaşımın olduğu, online medyanın çeşitli fırsatlar sunduğu fikirler ile şirket ve tüketici arasında gerçek, dürüst, samimi ve güven dolu bir ilişki inşa etmektir. Geleneksel medyadan farklı olaraksa dijital medyayla insanlara daha hızlı bir biçimde iletişim ve güven aktarımı yapılır.

Bu nedenle de firmalar hazırdaki müşterileriyle iletişime geçmek, potansiyel müşteriler kazanmak, markalarını ve imajlarını korumak için sosyal medyayı her geçen gün daha fazla kullanmaya başlamışlardır.

Öte yandan sosyal medya geleneksel pazarlama kanallarına göre daha düşük maliyetle ve doğrudan etkileşim sağlamasıyla da tercih edilir olmuştur.

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Teklif Alın